Easy Korean for Foreigners 1A 

Easy Korean for Foreigners 1A 
Easy Korean for Foreigners 1A 

Easy Korean for Foreigners 1A 

HED BookShop Chứng nhận bởi Bookmedi.vn
Cam kết chính hiệu 100%
Xem shop

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Mã sản phẩm:
9788955186017
Danh mục
Loại bìa:
Bìa mềm
Năm Xuất bản:
2019
Ngôn ngữ:
Hàn Quốc
Số trang:
252
Tác giả:
Easy Korean Academy

Special Price Liên hệ

Mua hàng số lượng lớn

Hãy để chúng tôi tìm sách giúp bạn

Số lượng

Sách tiếng Hàn


Nội dung:


이 책이 속한 분야 한국소개도서 > 한국어학습 > 영어권 사용자 대상 『New Easy Korean 1A』는 New Easy Korean 시리즈의 초급 교재입니다. 본책과 워크북을 통합 교재로서 한국 생활 사정 전반을 반영하여 자연스럽고 생생한 회화 장면을 설정했으며, 그 장면들을 이해하는데 필요한 규칙을 재미있고 유의미한 문형 연습을 통해 단계적으로 이해할 수 있도록 제시했습니다. 특히, 회화 운용 능력의 향상에 역점을 두어 말하기, 읽기, 듣기, 쓰기의 4가지 기능이 고루 조화를 이루도록 구성했으며 한국 문화의 소개도 추가했습니다. 듣기 능력의 향상을 위해 CD가 교재와 함께 제공되고, 본문의 QR코드를 스캔하여 바로 들을 수 있습니다. 또 단어와 문형 설명을 4개 국어(영어, 일본어, 중국어, 베트남어)로 번역하였습니다

Sản phẩm liên quan

0898536989