Chương trình đối tác

Chương trình đối tác

Bookmedi.vn chương trình đối tác là miễn phí và cho phép thành viên kiếm được doanh thu bằng cách đặt một hoặc nhiều liên kết trên trang web của họ để quảng cáo Bookmedi.vn hoặc các sản phẩm cụ thể trên đó. Bất kỳ đối tác nào làm cho các khách hàng của họ nhấp vào các liên kết sẽ kiếm được Hoa hồng. Tỷ lệ hoa hồng tiêu chuẩn hiện nay là 5%.

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang FAQ của chúng tôi hoặc xem các liên kết điều khoản và điều kiện.

Đối tác mới

Tôi hiện không phải là đối tác.

Nhấp vào tiếp tục dưới đây để tạo một tài khoản đối tác mới. Xin lưu ý rằng tài khoản này không được kết nối với bất kỳ tài khoản khách hàng nào của bạn.

Tiếp tục

Đăng nhập đối tác

Tôi là một đối tác cũ.

Quên mật khẩu
0898536989