Điều khoản

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và nội dung thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bookmedi.vn bao gồm: tên tài khoản, mật khẩu, email, điện thoại, địa chỉ Khách hàng, MST và tên công ty (đối với trường hợp là khách hàng doanh nghiệp). Các thông tin này là cần thiết trong việc bookmedi.vn phục vụ khách hàng và bookmedi.vn được quyền  sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng mua hàng trên bookmedi.vn.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về lưu giữ và bảo mật các thông tin trên trong mọi hoạt động sử dụng. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website bookmedi.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website bookmedi.vn được quyền sử dụng những thông tin thu thập ở phần 1 để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 • Thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Website bookmedi.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra bookmedi.vn cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website bookmedi.vn.

 

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu đóng tài khoản hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

 

4.Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

 • Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn Hoá
 • Trụ sở chính: 99A Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam
 • Địa chỉ liên hệ: 14C Đặng Văn Ngữ, P.10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Email: hi@bookmedi.vn

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên được bookmedi.vn cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của bookmedi.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, bookmedi.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán.

 

0898536989