Combo Tiết Kiệm

So sánh sản phẩm (0)


array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4804" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(60) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBTH7/10-335x500.png" ["name"]=> string(31) "Combo Help With Homework Age 7+" ["short_name"]=> string(31) "Combo Help With Homework Age 7+" ["description"]=> string(110) "Combo bao gồm 9781803685625    Help With Homework: Age 7+ Writing 9781803685632    Help With Hom.." ["price"]=> string(12) "640,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "224,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(65) ["tax"]=> string(12) "224,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(71) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-help-with-homework-age-7.html" }
-65%
New
Combo Help With Homework Age 7+

Combo bao gồm 9781803685625    Help With Homework: Age 7+ Writing 9781803685632    Help With Hom..

224,000 VNĐ

640,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4808" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(82) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/Sách combo/combo sticker doll-335x500.png" ["name"]=> string(31) "Combo Doll's House Sticker Book" ["short_name"]=> string(31) "Combo Doll's House Sticker Book" ["description"]=> string(104) "Combo bao gồm 9781801082877 Ballerina Doll's House Sticker Book 9781801082853 Mermaid Doll's House S.." ["price"]=> string(12) "480,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "168,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(65) ["tax"]=> string(12) "168,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(78) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-doll-s-house-sticker-book-p4808.html" }
-65%
New
Combo Doll's House Sticker Book

Combo bao gồm 9781801082877 Ballerina Doll's House Sticker Book 9781801082853 Mermaid Doll's House S..

168,000 VNĐ

480,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4817" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(92) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/Sách combo/combo truyện đọc happer-335x500.png" ["name"]=> string(41) "Combo HarperCollins Children’s Classics" ["short_name"]=> string(41) "Combo HarperCollins Children’s Classics" ["description"]=> string(106) "Combo bao gồm 9780008514280 Around the World in Eighty Days (HarperCollins Children’s Classics) 9780.." ["price"]=> string(14) "1,024,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "615,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(40) ["tax"]=> string(12) "615,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(88) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-harpercollins-children’s-classics-p4817.html" }
-40%
New
Combo HarperCollins Children’s Classics

Combo bao gồm 9780008514280 Around the World in Eighty Days (HarperCollins Children’s Classics) 9780..

615,000 VNĐ

1,024,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4809" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(60) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBTM1/13-335x500.png" ["name"]=> string(27) "Combo Disney Colouring Book" ["short_name"]=> string(27) "Combo Disney Colouring Book" ["description"]=> string(104) "Combo bao gồm: 9781800221451 Disney Princess Mixed: Super Colouring 9.." ["price"]=> string(12) "640,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "256,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(60) ["tax"]=> string(12) "256,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(74) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-disney-colouring-book-p4809.html" }
-60%
New
Combo Disney Colouring Book

Combo bao gồm: 9781800221451 Disney Princess Mixed: Super Colouring 9..

256,000 VNĐ

640,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4821" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(77) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBDT3/combo dễ thương-335x500.png" ["name"]=> string(36) "Combo Dễ thương dành cho bé 3+" ["short_name"]=> string(36) "Combo Dễ thương dành cho bé 3+" ["description"]=> string(105) "Combo bao gồm:  9781800227187 Super Sweet Bag of Fun 9788830307247 .." ["price"]=> string(14) "1,338,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "736,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(45) ["tax"]=> string(12) "736,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(70) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-de-thuong-danh-cho-be-3.html" }
-45%
New
Combo Dễ thương dành cho bé 3+

Combo bao gồm:  9781800227187 Super Sweet Bag of Fun 9788830307247 ..

736,000 VNĐ

1,338,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4820" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(75) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBDY3/combo đáng yêu-335x500.png" ["name"]=> string(34) "Combo Đáng yêu dành cho bé 3+" ["short_name"]=> string(34) "Combo Đáng yêu dành cho bé 3+" ["description"]=> string(109) "Combo bao gồm 3 sản phẩm: 9781789585117 Super Cute 9781474997874 .." ["price"]=> string(14) "1,012,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "608,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(40) ["tax"]=> string(12) "608,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(69) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-dang-yeu-danh-cho-be-3.html" }
-40%
New
Combo Đáng yêu dành cho bé 3+

Combo bao gồm 3 sản phẩm: 9781789585117 Super Cute 9781474997874 ..

608,000 VNĐ

1,012,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4810" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(58) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBAC/5-335x500.png" ["name"]=> string(23) "Combo Awesome Colouring" ["short_name"]=> string(23) "Combo Awesome Colouring" ["description"]=> string(104) "Combo bao gồm: 9781800224414 Awesome Colouring 4: Magical Creatures Colouring Boo.." ["price"]=> string(12) "256,000 VNĐ" ["special"]=> string(11) "90,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(65) ["tax"]=> string(11) "90,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(70) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-awesome-colouring-p4810.html" }
-65%
New
Combo Awesome Colouring

Combo bao gồm: 9781800224414 Awesome Colouring 4: Magical Creatures Colouring Boo..

90,000 VNĐ

256,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4712" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(68) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBFF7/COMBO fast-335x500.png" ["name"]=> string(26) "COMBO 7 Books - Fast Facts" ["short_name"]=> string(26) "COMBO 7 Books - Fast Facts" ["description"]=> string(112) "Combo bao gồm các tựa dưới đây: 9780753439678 Fast Facts! Amazing Universe .." ["price"]=> string(14) "1,386,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "693,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(50) ["tax"]=> string(12) "693,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(65) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-7-books-fast-facts.html" }
-50%
New
COMBO 7 Books - Fast Facts

Combo bao gồm các tựa dưới đây: 9780753439678 Fast Facts! Amazing Universe ..

693,000 VNĐ

1,386,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4710" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(73) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBGR13/CBGR13-335x500.png" ["name"]=> string(27) "COMBO 13 Books - Girlz rock" ["short_name"]=> string(27) "COMBO 13 Books - Girlz rock" ["description"]=> string(128) "Combo sẽ bao gồm 13 cuốn truyện GIRLZ ROCK. Được nhập khẩu chính hãng từ nhà xuất bản Scholastic. Se.." ["price"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(66) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-13-books-girlz-rock.html" }
New
COMBO 13 Books - Girlz rock

Combo sẽ bao gồm 13 cuốn truyện GIRLZ ROCK. Được nhập khẩu chính hãng từ nhà xuất bản Scholastic. Se..

100,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4805" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(60) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBTH9/11-335x500.png" ["name"]=> string(31) "Combo Help With Homework Age 9+" ["short_name"]=> string(31) "Combo Help With Homework Age 9+" ["description"]=> string(104) "Combo bao gồm: Help With Homework: 9+ Maths Essentials 9781803685694 .." ["price"]=> string(12) "512,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "180,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(65) ["tax"]=> string(12) "180,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-help-with-homework-age-9-p4805.html" }
-65%
New
Combo Help With Homework Age 9+

Combo bao gồm: Help With Homework: 9+ Maths Essentials 9781803685694 ..

180,000 VNĐ

512,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4806" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(77) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBTH3/combo tự học 3+-335x500.png" ["name"]=> string(31) "Combo Help With Homework Age 3+" ["short_name"]=> string(31) "Combo Help With Homework Age 3+" ["description"]=> string(104) "Combo bao gồm: Help With Homework: Age 3+ The Alphabet 9781803685779 .." ["price"]=> string(12) "640,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "202,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(68) ["tax"]=> string(12) "202,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(78) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-first-time-learning-age-3-p4806.html" }
-68%
New
Combo Help With Homework Age 3+

Combo bao gồm: Help With Homework: Age 3+ The Alphabet 9781803685779 ..

202,000 VNĐ

640,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4818" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(77) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBLBB/COMBO BÁCH KHOA 6+-335x500.png" ["name"]=> string(24) "Combo Little Board Books" ["short_name"]=> string(24) "Combo Little Board Books" ["description"]=> string(106) "Combo bao gồm 5 cuốn: 9781474999144 Little Board Books: This little piggy went to market 97.." ["price"]=> string(12) "800,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "480,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(40) ["tax"]=> string(12) "480,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(71) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-little-board-books-p4818.html" }
-40%
New
Combo Little Board Books

Combo bao gồm 5 cuốn: 9781474999144 Little Board Books: This little piggy went to market 97..

480,000 VNĐ

800,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4813" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(58) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBJC/4-335x500.png" ["name"]=> string(29) "Combo Disney Jewel Collection" ["short_name"]=> string(29) "Combo Disney Jewel Collection" ["description"]=> string(104) "Combo bao gồm 9781839036262 Disney Princess Beauty and the Beast: Jewel Collection 9781839036279 Dis.." ["price"]=> string(12) "640,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "224,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(65) ["tax"]=> string(12) "224,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(69) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-jewel-collection-p4813.html" }
-65%
New
Combo Disney Jewel Collection

Combo bao gồm 9781839036262 Disney Princess Beauty and the Beast: Jewel Collection 9781839036279 Dis..

224,000 VNĐ

640,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4816" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(58) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBQA/1-335x500.png" ["name"]=> string(13) "Combo Q&A" ["short_name"]=> string(13) "Combo Q&A" ["description"]=> string(106) "Combo bao gồm 5 cuốn: 9788830304420 Q&A (Infn) - Space 9788830307292 Q&A (Infn) - Volcanoes .." ["price"]=> string(14) "1,980,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,188,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(40) ["tax"]=> string(14) "1,188,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(56) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-q-a-p4816.html" }
-40%
New
Combo Q&A

Combo bao gồm 5 cuốn: 9788830304420 Q&A (Infn) - Space 9788830307292 Q&A (Infn) - Volcanoes ..

1,188,000 VNĐ

1,980,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4803" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(59) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBTH5/9-335x500.png" ["name"]=> string(31) "Combo Help With Homework Age 5+" ["short_name"]=> string(31) "Combo Help With Homework Age 5+" ["description"]=> string(110) "Combo bao gồm 9781803685595    Help With Homework: Age 5+ Maths 9781803685755    Help With Homew.." ["price"]=> string(12) "640,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "224,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(65) ["tax"]=> string(12) "224,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(71) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-help-with-homework-age-5.html" }
-65%
New
Combo Help With Homework Age 5+

Combo bao gồm 9781803685595    Help With Homework: Age 5+ Maths 9781803685755    Help With Homew..

224,000 VNĐ

640,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4811" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(76) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CBMB/COMBO BÁCH KHOA 6+-335x500.png" ["name"]=> string(30) "Combo My Big Book of Colouring" ["short_name"]=> string(30) "Combo My Big Book of Colouring" ["description"]=> string(104) "Combo bao gồm 9781800229822 My Big Green Book of Colouring 9781801084321 My Big Blue Book Of Colouri.." ["price"]=> string(12) "512,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "154,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(70) ["tax"]=> string(12) "154,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://bookmedi.vn/combo-tiet-kiem/combo-my-big-book-of-colouring-p4811.html" }
-70%
New
Combo My Big Book of Colouring

Combo bao gồm 9781800229822 My Big Green Book of Colouring 9781801084321 My Big Blue Book Of Colouri..

154,000 VNĐ

512,000 VNĐ

Đang hiển thị từ 1 đến 16 của 20 (2 trang)
0898536989