Big sale - Sách cũ

 

 

 

 Sản phẩm có tình trạng chất lượng tương đương 60-80% so với hàng mới. 

 

Bookmedi không đổi, trả sản phẩm thuộc danh mục Big Sale Sách Cũ, do đó khách hàng vui lòng liên hệ Bookmedi để kiểm tra trình trạng thực tế của sách trước khi đặt hàng.

 

Để thuận tiện cho việc trải nghiệm chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Bookmedi.vn. Quý Khách hàng lưu ý kiểm tra khi nhận sản phẩm như sau:   

- Thông tin người nhận (Dán ngoài bao bì hàng gửi) trước khi ký nhận hàng với nhân viên giao nhận.

- Thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, số lượng ...) Đối chiếu với thông tin trên Phiếu giao hàng được bỏ trong hộp/ bao bì.               

 

 

Big sale - Sách cũ

Danh mục sách con


So sánh sản phẩm (0)


array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19369" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9780230449046/MPC9780230449046-335x500.jpg" ["name"]=> string(52) "YLE Skills Movers: Pupil Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(52) "YLE Skills Movers: Pupil Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(106) "YLE Skills Movers: Pupil Book Exam & Testing English Language Teaching | 9780230449046 | Bookmedi.vn.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/yle-skills-movers-pupil-book-p19369.html" }
New
YLE Skills Movers: Pupil Book - [Big Sale Sách Cũ]

YLE Skills Movers: Pupil Book Exam & Testing English Language Teaching | 9780230449046 | Bookmedi.vn..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19368" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9781405059190/MPC9781405059190-335x500.jpg" ["name"]=> string(44) "Way Ahead 5: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(44) "Way Ahead 5: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(102) "The Way Ahead 5 Workbook reinforces the language points introduced in the Pupil's Book and each less.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(69) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/way-ahead-5-workbook-p19368.html" }
New
Way Ahead 5: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]

The Way Ahead 5 Workbook reinforces the language points introduced in the Pupil's Book and each less..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19367" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9780462098692/MPC9780462098692-335x500.jpg" ["name"]=> string(73) "Total Business 3: Student Book with Class Audio CD - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(61) "Total Business 3: Student Book with Class Audio CD - [Big ..." ["description"]=> string(102) "Each Student's Book contains twelve modules divided into the core lessons of Business topic, Busines.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(98) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/total-business-3-student-book-with-class-audio-cd-p19367.html" }
New
Total Business 3: Student Book with Class Audio CD - [Big Sale Sách Cũ]

Each Student's Book contains twelve modules divided into the core lessons of Business topic, Busines..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19366" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9780132470414/MPC9780132470414-335x500.jpg" ["name"]=> string(57) "Top Notch (AmE) (2 Ed) 1: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(57) "Top Notch (AmE) (2 Ed) 1: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(102) "The Top Notch Workbook contains daily assignments that reinforce each lesson. The six-level Top N.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(78) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/top-notch-ame-2-ed-1-workbook-p19366.html" }
New
Top Notch (AmE) (2 Ed) 1: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]

The Top Notch Workbook contains daily assignments that reinforce each lesson. The six-level Top N..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19365" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9781424061174/MPC9781424061174-335x500.jpg" ["name"]=> string(45) "Time Zones 2: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(45) "Time Zones 2: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(25) "TIME ZONES 2 - WORKBOOK.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(70) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/time-zones-2-workbook-p19365.html" }
New
Time Zones 2: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]

TIME ZONES 2 - WORKBOOK..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19364" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9781424061099/MPC9781424061099-335x500.jpg" ["name"]=> string(45) "Time Zones 1: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(45) "Time Zones 1: Workbook - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(3) "0.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(70) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/time-zones-1-workbook-p19364.html" }
array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19363" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9780130997548/MPC9780130997548-335x500.jpg" ["name"]=> string(48) "Supertots 2: Student Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(48) "Supertots 2: Student Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(36) "Student Book of Supertots 2 series.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(73) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/supertots-2-student-book-p19363.html" }
New
Supertots 2: Student Book - [Big Sale Sách Cũ]

Student Book of Supertots 2 series..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19362" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9780230027602/MPC9780230027602-335x500.jpg" ["name"]=> string(65) "Ready for FCE (2 Ed.): Coursebook with key - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(58) "Ready for FCE (2 Ed.): Coursebook with key - [Big Sale ..." ["description"]=> string(102) "Ready for FCE is a comprehensive course which offers thorough preparation for the Cambridge First Ce.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/ready-for-fce-2-ed-coursebook-with-key-p19362.html" }
New
Ready for FCE (2 Ed.): Coursebook with key - [Big Sale Sách Cũ]

Ready for FCE is a comprehensive course which offers thorough preparation for the Cambridge First Ce..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19361" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9780194756235/MPC9780194756235-335x500.jpg" ["name"]=> string(101) "Q Skills for Success 2: Reading and Writing: Student Book with Online practice - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(61) "Q Skills for Success 2: Reading and Writing: Student Book ..." ["description"]=> string(3) "0.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(125) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/q-skills-for-success-2-reading-and-writing-student-book-with-online-practice-p19361.html" }
array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19360" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9789814568661/MPC9789814568661-335x500.jpg" ["name"]=> string(58) "Practise and Pass Mover: Pupil Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(58) "Practise and Pass Mover: Pupil Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(102) "Suitable for pupils who need to prepare and practise for the Cambridge YLE Test over a relatively sh.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(83) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/practise-and-pass-mover-pupil-book-p19360.html" }
New
Practise and Pass Mover: Pupil Book - [Big Sale Sách Cũ]

Suitable for pupils who need to prepare and practise for the Cambridge YLE Test over a relatively sh..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19359" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9780134399355/MPC9780134399355-335x500.jpg" ["name"]=> string(73) "Password (3Ed.) 2: With Essential Online Resources - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(61) "Password (3Ed.) 2: With Essential Online Resources - [Big ..." ["description"]=> string(105) "Password (3 Ed.) 2: With Essential Online Resources | 9780134399355  | Bookmedi.vn The five books i.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(95) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/password-3ed-2-with-essential-online-resources-p19359.html" }
New
Password (3Ed.) 2: With Essential Online Resources - [Big Sale Sách Cũ]

Password (3 Ed.) 2: With Essential Online Resources | 9780134399355  | Bookmedi.vn The five books i..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19358" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9786074732603/MPC9786074732603-335x500.jpg" ["name"]=> string(70) "OpenMind Essentials: Student Book with Workbook - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(63) "OpenMind Essentials: Student Book with Workbook - [Big Sale ..." ["description"]=> string(3) "0.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(95) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/openmind-essentials-student-book-with-workbook-p19358.html" }
array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19357" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9786074731125/MPC9786074731125-335x500.jpg" ["name"]=> string(47) "OpenMind 2: Student Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(47) "OpenMind 2: Student Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(102) "The openMind Student's Book is a visually engaging, 12 unit book that focuses on developing the four.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(72) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/openmind-2-student-book-p19357.html" }
New
OpenMind 2: Student Book - [Big Sale Sách Cũ]

The openMind Student's Book is a visually engaging, 12 unit book that focuses on developing the four..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19356" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC1120100101533/MPC1120100101533-335x500.jpg" ["name"]=> string(51) "OpenMind 1: Workbook with CD - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(51) "OpenMind 1: Workbook with CD - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(102) ""Mind Series" is a seven-level series for young adults which is based on the idea that for students .." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(76) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/openmind-1-workbook-with-cd-p19356.html" }
New
OpenMind 1: Workbook with CD - [Big Sale Sách Cũ]

"Mind Series" is a seven-level series for young adults which is based on the idea that for students ..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19355" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(93) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/MPC9786074731118/MPC9786074731118-335x500.jpg" ["name"]=> string(47) "OpenMind 1: Student Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(47) "OpenMind 1: Student Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(102) "The openMind Student's Book is a visually engaging, 12 unit book that focuses on developing the four.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(72) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/openmind-1-student-book-p19355.html" }
New
OpenMind 1: Student Book - [Big Sale Sách Cũ]

The openMind Student's Book is a visually engaging, 12 unit book that focuses on developing the four..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(5) "19354" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(54) "https://bookmedi.vn/image/cache/Noimagebig-335x500.jpg" ["name"]=> string(55) "New Inspiration 4: Activity Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["short_name"]=> string(55) "New Inspiration 4: Activity Book - [Big Sale Sách Cũ]" ["description"]=> string(102) "New Inspiration takes all the best elements of the original course and adds some exciting new charac.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(80) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/new-inspiration-4-activity-book-p19354.html" }
New
New Inspiration 4: Activity Book - [Big Sale Sách Cũ]

New Inspiration takes all the best elements of the original course and adds some exciting new charac..

50,000 VNĐ

Đang hiển thị từ 1 đến 16 của 1070 (67 trang)

BÁN CHẠY NHẤT TRONG DANH MỤC

0898536989