Ngữ Pháp - Từ Vựng

So sánh sản phẩm (0)


array(13) { ["product_id"]=> string(3) "245" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(91) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/TK9781337285919/TK9781337285919-335x500.jpg" ["name"]=> string(71) "Life Intermediate with WEB APP KHÔNG CODE - [Tủ Sách Tiết Kiệm]" ["short_name"]=> string(60) "Life Intermediate with WEB APP KHÔNG CODE - [Tủ Sách ..." ["description"]=> string(113) "Life Intermediate with WEB APP KHÔNG CODE - [Tủ Sách Tiết Kiệm] | TK9781337285919 | Bookmedi.vn L.." ["price"]=> string(12) "294,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "270,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(8) ["tax"]=> string(12) "270,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(109) "https://bookmedi.vn/skills-grammar-and-vocabulary/life-intermediate-with-app-code-tu-sach-tiet-kiem-p245.html" }
-8%
New
Life Intermediate with WEB APP KHÔNG CODE - [Tủ Sách Tiết Kiệm]

Life Intermediate with WEB APP KHÔNG CODE - [Tủ Sách Tiết Kiệm] | TK9781337285919 | Bookmedi.vn L..

270,000 VNĐ

294,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "2471" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781447948810/9781447948810-335x500.jpg" ["name"]=> string(51) "Skills for Writing Student Book Pack - Units 1 to 6" ["short_name"]=> string(51) "Skills for Writing Student Book Pack - Units 1 to 6" ["description"]=> string(105) "Skills for Writing Student Book Pack - Units 1 to 6 | 9781447948810  | Bookmedi.vn Learning objec.." ["price"]=> string(12) "150,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "120,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(20) ["tax"]=> string(12) "120,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(110) "https://bookmedi.vn/skills-grammar-and-vocabulary/skills-for-writing-student-book-pack-units-1-to-6-p2471.html" }
-20%
New
Skills for Writing Student Book Pack - Units 1 to 6

Skills for Writing Student Book Pack - Units 1 to 6 | 9781447948810  | Bookmedi.vn Learning objec..

120,000 VNĐ

150,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "2470" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9780134014548/9780134014548-335x500.jpg" ["name"]=> string(97) "Reading, Writing and Learning in ESL (7 Ed.): A Resource Book for Teaching K-12 English Learners " ["short_name"]=> string(60) "Reading, Writing and Learning in ESL (7 Ed.): A Resource ..." ["description"]=> string(104) "Reading, Writing and Learning in ESL (7 Ed.): A Resource Book for Teaching K-12 English Learners | 9.." ["price"]=> string(14) "3,364,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "2,692,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(20) ["tax"]=> string(14) "2,692,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(153) "https://bookmedi.vn/skills-grammar-and-vocabulary/reading,-writing-and-learning-in-esl-7-ed-a-resource-book-for-teaching-k-12-english-learners-p2470.html" }
-20%
New
Reading, Writing and Learning in ESL (7 Ed.): A Resource Book for Teaching K-12 English Learners

Reading, Writing and Learning in ESL (7 Ed.): A Resource Book for Teaching K-12 English Learners | 9..

2,692,000 VNĐ

3,364,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "2468" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9780134399355/9780134399355-335x500.jpg" ["name"]=> string(51) "Password (3 Ed.) 2: With Essential Online Resources" ["short_name"]=> string(51) "Password (3 Ed.) 2: With Essential Online Resources" ["description"]=> string(105) "Password (3 Ed.) 2: With Essential Online Resources | 9780134399355  | Bookmedi.vn The five books.." ["price"]=> string(14) "1,131,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "962,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(15) ["tax"]=> string(12) "962,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(108) "https://bookmedi.vn/skills-grammar-and-vocabulary/password-3-ed-2-with-essential-online-resources-p2468.html" }
-15%
New
Password (3 Ed.) 2: With Essential Online Resources

Password (3 Ed.) 2: With Essential Online Resources | 9780134399355  | Bookmedi.vn The five books..

962,000 VNĐ

1,131,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "2467" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781107627697/9781107627697-335x500.png" ["name"]=> string(29) "Passages Level 1 Full Contact" ["short_name"]=> string(29) "Passages Level 1 Full Contact" ["description"]=> string(105) "Passages Level 1 Full Contact | 9781107627697  | Bookmedi.vn Passages, Third Edition, is a two-le.." ["price"]=> string(12) "786,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "708,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(10) ["tax"]=> string(12) "708,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(90) "https://bookmedi.vn/skills-grammar-and-vocabulary/passages-level-1-full-contact-p2467.html" }
-10%
New
Passages Level 1 Full Contact

Passages Level 1 Full Contact | 9781107627697  | Bookmedi.vn Passages, Third Edition, is a two-le..

708,000 VNĐ

786,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "2458" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781902741178/9781902741178-335x500.jpg" ["name"]=> string(30) "Business Skills Writing Skills" ["short_name"]=> string(30) "Business Skills Writing Skills" ["description"]=> string(106) "Business Skills Writing Skills | 9781902741178  | Bookmedi.vn "The Business Skills Series" uses d.." ["price"]=> string(12) "433,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "325,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(25) ["tax"]=> string(12) "325,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(91) "https://bookmedi.vn/skills-grammar-and-vocabulary/business-skills-writing-skills-p2458.html" }
-25%
New
Business Skills Writing Skills

Business Skills Writing Skills | 9781902741178  | Bookmedi.vn "The Business Skills Series" uses d..

325,000 VNĐ

433,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "2463" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9780194416375/9780194416375-335x500.jpg" ["name"]=> string(38) "Inside reading (2 Ed.) 1: Itool DVDROM" ["short_name"]=> string(38) "Inside reading (2 Ed.) 1: Itool DVDROM" ["description"]=> string(104) "Inside reading (2 Ed.) 1: Itool DVDROM | 9780194416375 | Bookmedi.vn With a new Introductory leve.." ["price"]=> string(14) "1,464,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,245,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(15) ["tax"]=> string(14) "1,245,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(95) "https://bookmedi.vn/skills-grammar-and-vocabulary/inside-reading-2-ed-1-itool-dvdrom-p2463.html" }
-15%
New
Inside reading (2 Ed.) 1: Itool DVDROM

Inside reading (2 Ed.) 1: Itool DVDROM | 9780194416375 | Bookmedi.vn With a new Introductory leve..

1,245,000 VNĐ

1,464,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "2459" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(65) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/9780230494008-335x500.jpg" ["name"]=> string(41) "Essential Reading (2 Ed.) 3: Student Book" ["short_name"]=> string(41) "Essential Reading (2 Ed.) 3: Student Book" ["description"]=> string(104) "Essential Reading (2 Ed.) 3: Student Book | 9780230494008 | Bookmedi.vn Essential Reading 2nd Stu.." ["price"]=> string(12) "242,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "218,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(10) ["tax"]=> string(12) "218,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(98) "https://bookmedi.vn/skills-grammar-and-vocabulary/essential-reading-2-ed-3-student-book-p2459.html" }
-10%
New
Essential Reading (2 Ed.) 3: Student Book

Essential Reading (2 Ed.) 3: Student Book | 9780230494008 | Bookmedi.vn Essential Reading 2nd Stu..

218,000 VNĐ

242,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "2457" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781305265707/9781305265707-335x500.jpg" ["name"]=> string(36) "21st Century Reading 2: Student Book" ["short_name"]=> string(36) "21st Century Reading 2: Student Book" ["description"]=> string(104) "21st Century Reading 2: Student Book | 9781305265707 | Bookmedi.vn 21st Century Reading was creat.." ["price"]=> string(12) "318,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "255,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(20) ["tax"]=> string(12) "255,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(96) "https://bookmedi.vn/skills-grammar-and-vocabulary/21st-century-reading-2-student-book-p2457.html" }
-20%
New
21st Century Reading 2: Student Book

21st Century Reading 2: Student Book | 9781305265707 | Bookmedi.vn 21st Century Reading was creat..

255,000 VNĐ

318,000 VNĐ

    Đang hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 trang)
    0898536989