Big sale - Sách cũ

 

 

 

 Sản phẩm có tình trạng chất lượng tương đương 60-80% so với hàng mới. 

 

Bookmedi không đổi, trả sản phẩm thuộc danh mục Big Sale Sách Cũ, do đó khách hàng vui lòng liên hệ Bookmedi để kiểm tra trình trạng thực tế của sách trước khi đặt hàng.

 

Để thuận tiện cho việc trải nghiệm chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Bookmedi.vn. Quý Khách hàng lưu ý kiểm tra khi nhận sản phẩm như sau:   

- Thông tin người nhận (Dán ngoài bao bì hàng gửi) trước khi ký nhận hàng với nhân viên giao nhận.

- Thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, số lượng ...) Đối chiếu với thông tin trên Phiếu giao hàng được bỏ trong hộp/ bao bì.               

 

 

Big sale - Sách cũ

Danh mục sách con


So sánh sản phẩm (0)


array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5500" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781455561124/9781455561124-335x500.jpg" ["name"]=> string(72) "JumpStart Your Leadership: A 90-Day Improvement - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(63) "JumpStart Your Leadership: A 90-Day Improvement - [Big Sale ..." ["description"]=> string(129) "Sản phẩm thuộc danh mục "Big Sale Sách Cũ: có tình trạng chất lượng tương đương 60-80% so với hàng m.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(111) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/jumpstart-your-leadership-a-90-day-improvement-big-sale-sach-cu-p5500.html" }
New
JumpStart Your Leadership: A 90-Day Improvement - [Big Sale - Sách cũ]

Sản phẩm thuộc danh mục "Big Sale Sách Cũ: có tình trạng chất lượng tương đương 60-80% so với hàng m..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5352" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9780007581276/9780007581276-335x500.jpg" ["name"]=> string(62) "Big Nate (7) — Big Nate Lives It Up - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(61) "Big Nate (7) — Big Nate Lives It Up - [Big Sale - Sách ..." ["description"]=> string(102) "This is the 7th novel in the bestselling Big Nate series! And with a new kid to convince that his sc.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(100) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/big-nate-7-—-big-nate-lives-it-up-big-sale-sach-cu-p5352.html" }
New
Big Nate (7) — Big Nate Lives It Up - [Big Sale - Sách cũ]

This is the 7th novel in the bestselling Big Nate series! And with a new kid to convince that his sc..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5591" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781847497215/9781847497215-335x500.jpg" ["name"]=> string(44) "The Enchanted April - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(44) "The Enchanted April - [Big Sale - Sách cũ]" ["description"]=> string(102) "Four women, with very different backgrounds and characters - the artless Lottie Wilkins, the pious R.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(84) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/the-enchanted-april-big-sale-sach-cu-p5591.html" }
New
The Enchanted April - [Big Sale - Sách cũ]

Four women, with very different backgrounds and characters - the artless Lottie Wilkins, the pious R..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5587" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781785653612/9781785653612-335x500.jpg" ["name"]=> string(61) "Sherlock Holmes - The Devil’s Dust - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(60) "Sherlock Holmes - The Devil’s Dust - [Big Sale - Sách ..." ["description"]=> string(102) "it is 1884, and when a fellow landlady finds her lodger poisoned, Mrs Hudson turns to Sherlock Holme.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(99) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/sherlock-holmes-the-devil’s-dust-big-sale-sach-cu-p5587.html" }
New
Sherlock Holmes - The Devil’s Dust - [Big Sale - Sách cũ]

it is 1884, and when a fellow landlady finds her lodger poisoned, Mrs Hudson turns to Sherlock Holme..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5590" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781847496119/9781847496119-335x500.jpg" ["name"]=> string(34) "Purgatory - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(34) "Purgatory - [Big Sale - Sách cũ]" ["description"]=> string(102) "Describing Dante's second stage in his arduous journey to redemption, Purgatory features a host of u.." ["price"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(74) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/purgatory-big-sale-sach-cu-p5590.html" }
New
Purgatory - [Big Sale - Sách cũ]

Describing Dante's second stage in his arduous journey to redemption, Purgatory features a host of u..

100,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5580" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781681193267/9781681193267-335x500.jpg" ["name"]=> string(62) "Unicorn Princesses 1: Sunbeam's Shine - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(61) "Unicorn Princesses 1: Sunbeam's Shine - [Big Sale - Sách ..." ["description"]=> string(102) "Welcome to an enchanted land ruled by unicorn princesses! Cressida Jenkins, a unicorn-obsessed girl .." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(101) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/unicorn-princesses-1-sunbeam-s-shine-big-sale-sach-cu-p5580.html" }
New
Unicorn Princesses 1: Sunbeam's Shine - [Big Sale - Sách cũ]

Welcome to an enchanted land ruled by unicorn princesses! Cressida Jenkins, a unicorn-obsessed girl ..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5583" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781681196121/9781681196121-335x500.jpg" ["name"]=> string(51) "The Princess and the Pearl - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(51) "The Princess and the Pearl - [Big Sale - Sách cũ]" ["description"]=> string(102) "When Princess Annie's father and uncle fall ill and no doctors in Treecrest can cure them, there's o.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(91) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/the-princess-and-the-pearl-big-sale-sach-cu-p5583.html" }
New
The Princess and the Pearl - [Big Sale - Sách cũ]

When Princess Annie's father and uncle fall ill and no doctors in Treecrest can cure them, there's o..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5584" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781783298686/9781783298686-335x500.jpg" ["name"]=> string(56) "Sherlock Holmes - The Red Tower - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(56) "Sherlock Holmes - The Red Tower - [Big Sale - Sách cũ]" ["description"]=> string(102) "The brand new adventure from the author of A Betrayal in Blood, in which Sherlock Holmes and Dr Wats.." ["price"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(94) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/sherlock-holmes-the-red-tower-big-sale-sach-cu-p5584.html" }
New
Sherlock Holmes - The Red Tower - [Big Sale - Sách cũ]

The brand new adventure from the author of A Betrayal in Blood, in which Sherlock Holmes and Dr Wats..

100,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5582" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781681194943/9781681194943-335x500.jpg" ["name"]=> string(58) "Princess Ponies Bind-up Books 1-3 - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(58) "Princess Ponies Bind-up Books 1-3 - [Big Sale - Sách cũ]" ["description"]=> string(102) "Get ready to enter a world of ponies, magic, and friendship with this bind-up that contains 3 books .." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(98) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/princess-ponies-bind-up-books-1-3-big-sale-sach-cu-p5582.html" }
New
Princess Ponies Bind-up Books 1-3 - [Big Sale - Sách cũ]

Get ready to enter a world of ponies, magic, and friendship with this bind-up that contains 3 books ..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5579" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781632860415/9781632860415-335x500.jpg" ["name"]=> string(44) "Frankenstein Dreams - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(44) "Frankenstein Dreams - [Big Sale - Sách cũ]" ["description"]=> string(102) "From Mary Shelley to H.G. Wells, a collection of the best Victorian science fiction from Michael Sim.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(84) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/frankenstein-dreams-big-sale-sach-cu-p5579.html" }
New
Frankenstein Dreams - [Big Sale - Sách cũ]

From Mary Shelley to H.G. Wells, a collection of the best Victorian science fiction from Michael Sim..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5574" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781538764749/9781538764749-335x500.jpg" ["name"]=> string(37) "The Guardian - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(37) "The Guardian - [Big Sale - Sách cũ]" ["description"]=> string(102) "After her husband's death, a young widow with a faithful Great Dane must decide between two men -- b.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/the-guardian-big-sale-sach-cu-p5574.html" }
New
The Guardian - [Big Sale - Sách cũ]

After her husband's death, a young widow with a faithful Great Dane must decide between two men -- b..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5577" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781611599626/9781611599626-335x500.jpg" ["name"]=> string(115) "Chicken Soup For The Soul - For Mom, With Love - 101 Stories About Why We Love Our Mothers - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(56) "Chicken Soup For The Soul - For Mom, With Love - 101 ..." ["description"]=> string(102) "Mothers and grandmothers will get a kick out of this heartwarming collection that shows them how muc.." ["price"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(150) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/chicken-soup-for-the-soul-for-mom-with-love-101-stories-about-why-we-love-our-mothers-big-sale-sach-cu-p5577.html" }
New
Chicken Soup For The Soul - For Mom, With Love - 101 Stories About Why We Love Our Mothers - [Big Sale - Sách cũ]

Mothers and grandmothers will get a kick out of this heartwarming collection that shows them how muc..

100,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5572" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781524711276/9781524711276-335x500.jpg" ["name"]=> string(66) "The Ministry of Utmost Happiness: A novel - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(59) "The Ministry of Utmost Happiness: A novel - [Big Sale - ..." ["description"]=> string(102) "New York Times Best Seller Longlisted for the Man Booker Prize Named a Best Book of 2017 by NPR, Ama.." ["price"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(105) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/the-ministry-of-utmost-happiness-a-novel-big-sale-sach-cu-p5572.html" }
New
The Ministry of Utmost Happiness: A novel - [Big Sale - Sách cũ]

New York Times Best Seller Longlisted for the Man Booker Prize Named a Best Book of 2017 by NPR, Ama..

100,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5569" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781509876433/9781509876433-335x500.jpg" ["name"]=> string(34) "Renegades - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(34) "Renegades - [Big Sale - Sách cũ]" ["description"]=> string(103) "Secret identities. Extraordinary powers. She wants vengeance. He wants justice.  The Renegades are a.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(74) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/renegades-big-sale-sach-cu-p5569.html" }
New
Renegades - [Big Sale - Sách cũ]

Secret identities. Extraordinary powers. She wants vengeance. He wants justice.  The Renegades are a..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5570" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781509879014/9781509879014-335x500.jpg" ["name"]=> string(40) "Fidget Spinners - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(40) "Fidget Spinners - [Big Sale - Sách cũ]" ["description"]=> string(102) "Fidget Spinners have taken the world by storm! This brilliant book is packed with the very best tric.." ["price"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(11) "50,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(80) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/fidget-spinners-big-sale-sach-cu-p5570.html" }
New
Fidget Spinners - [Big Sale - Sách cũ]

Fidget Spinners have taken the world by storm! This brilliant book is packed with the very best tric..

50,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "5568" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(87) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781509874057/9781509874057-335x500.jpg" ["name"]=> string(37) "I Am Thunder - [Big Sale - Sách cũ]" ["short_name"]=> string(37) "I Am Thunder - [Big Sale - Sách cũ]" ["description"]=> string(102) "I Am Thunder is the Branford Boase Award-winning debut YA novel which questions how far you'll go to.." ["price"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["special"]=> bool(false) ["specialPercent"]=> int(0) ["tax"]=> string(12) "100,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(77) "https://bookmedi.vn/big-sale-sach-cu/i-am-thunder-big-sale-sach-cu-p5568.html" }
New
I Am Thunder - [Big Sale - Sách cũ]

I Am Thunder is the Branford Boase Award-winning debut YA novel which questions how far you'll go to..

100,000 VNĐ

Đang hiển thị từ 1 đến 16 của 311 (20 trang)

BÁN CHẠY NHẤT TRONG DANH MỤC

0898536989