Chứng chỉ Tiếng Anh Thương mại Cambridge

Chứng chỉ Tiếng Anh Thương mại Cambridge

Chứng chỉ Tiếng Anh Thương mại Cambridge

Cambridge English Qualifications là các kỳ thi chuyên sâu giúp cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị, hiệu quả và bổ ích.

Được thiết kế với mục đích giúp các chuyên gia phát triển kỹ năng tiếng Anh để giao tiếp tự tin trong môi trường làm việc quốc tế, văn bằng chứng chỉ thương mại của chúng tôi chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có đủ kỹ năng tiếng Anh để thành công.

 

 

 

 

 

 

Được công nhận trên toàn cầu

Văn bằng chứng chỉ của chúng tôi được hàng nghìn nhà tuyển dụng và các tổ chức hàng đầu trên

toàn thế giới công nhận và tin tưởng. Các văn bằng chứng chỉ này là biểu hiện của sự xuất sắc,

mở ra cánh cửa và giúp bạn có các kỹ năng cũng như sự tự tin để phát triển.

 

 

 

 

 

 

Giao tiếp thương mại toàn cầu

Các kỳ thi của chúng tôi dựa trên các tình huống có thực, cung cấp cho bạn các   

kỹ năng để giao tiếp trong các tình huống kinh doanh thực tế. Bài thi kỹ năng Nói   

được thực hiện trực diện với các giám khảo chuyên nghiệp của chúng tôi, do đó   

bạn sẽ phát triển khả năng diễn đạt quan điểm, trình bày ý tưởng và đàm phán   

trong môi trường làm việc quốc tế.

 

 

     

 

 

 

     Tài liệu thực hành

      Chúng tôi cung cấp hàng loạt các tài liệu học tập và hỗ trợ về thương mại để giúp bạn

      chuẩn bị cho kỳ thi và giao tiếp tự tin trong cuộc sống.

 

Hành trình từng bước học tiếng Anh

Cambridge English Qualifications được thiết kế để mỗi kỳ thi đều dựa trên các kỹ năng bạn đã học ở trình độ trước. Dưới đây bạn có thể thấy cách thức phối hợp các kỳ thi của chúng tôi để tạo ra một hành trình học tập hiệu quả.

 

1. B1

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

Văn bằng chứng chỉ này cho thấy bạn đã nắm vững các kiến thức cơ bản về tiếng Anh thương mại.
Một số thông tin khác

 

 

2. B2

B2 Business Vantage (BEC Vantage)

Văn bằng chứng chỉ này sẽ giúp ích cho bạn khi xin việc làm, thăng chức hoặc giúp bạn phát triển sự nghiệp.
Một số thông tin khác 
 
 

3. C1

C1 Business Higher (BEC Higher)

Văn bằng chứng chỉ này cung cấp cho bạn các kỹ năng ngôn ngữ thực tế giúp bạn tự tin làm việc trong môi trường thương mại toàn cầu cấp độ cao.
Một số thông tin khác
 
 
Dưới đây là bộ sách Business Partner - Giáo trình tiếng Anh thương mại dành cho sinh viên và người học có nhu cầu nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bản thân trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại.
0898536989