Khoá Học Online Miễn Phí Bắt Đầu Với Tiếng Trung Từ OpenLearn

Khoá Học Online Miễn Phí Bắt Đầu Với Tiếng Trung Từ OpenLearn

[Course] Khoá Học Online Miễn Phí Về Tiếng Trung: Bắt Đầu Với Tiếng Trung 1 Từ OpenLearn

Bạn đã luôn muốn học cách nói tiếng Quan Thoại? Bạn có bị mê hoặc bởi âm thanh, chữ viết và nền văn minh cổ đại của nó không? Nếu vậy, phần giới thiệu này sẽ giúp bạn bắt đầu những kiến thức cơ bản về đọc, viết, nói và nghe bằng tiếng Trung thông qua một loạt các hoạt động trực tuyến. Một lời giới thiệu hoàn hảo cho người mới bắt đầu!

 

Những gì bạn sẽ đạt được sau khi tham gia khoá học:

o   Nói lời chào, tạm biệt và cảm ơn mọi người bằng tiếng Quan Thoại.

o   Đáp lại lời chào và cảm ơn.

o   Sử dụng đại từ nhân xưng, bao gồm cả đại từ lịch sự nín.

o   Đếm từ 0 đến 99.

o   Nhận ra một số quy ước chính tả Hán Việt.

 

Thông tin về khoá học

o   Thời lượng: 8 giờ

o   Lĩnh vực: Ngôn ngữ

o   Hình thức: Online

o   Học phí: Miễn phí

Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học ngay tại đây

0898536989