Khoá Học Online Miễn phí Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Khoá Học Online Miễn phí Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Khoá Học Online Miễn Phí Tiếng Đức Dành Cho Người Mới Bắt Đầu: Getting Started With German 1

[ENGLISH BELOW]

Hơn 100 triệu người nói tiếng Đức là ngôn ngữ chính của họ trên thế giới. Hầu hết trong số ở các nước Đức, Áo và Thụy Sĩ, khiến tiếng Đức trở thành một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất ở Châu Âu. Giờ đây, gắn liền với sự thành công về kinh tế, khoa học và công nghệ, tiếng Đức cũng có một danh tiếng lâu đời như ngôn ngữ của các nhà thơ và nhà tư tưởng.
 
Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn về Đức, Áo và Thụy Sĩ cũng như các kỹ năng ngôn ngữ bạn cần để bắt đầu hiểu và sử dụng tiếng Đức. Phần giới thiệu này mang đến cơ hội hoàn hảo để phát triển các kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Đức trong các ngữ cảnh hàng ngày!
 
Khóa học OpenLearn này là phần trích xuất từ ​​phần đầu của khóa học ngắn hạn về Ngôn ngữ và Văn hóa của Trung tâm Mở, LXG001 Tiếng Đức cho Người mới bắt đầu 1: fang an! Sau khi hoàn thành khóa học miễn phí này, bạn có thể đăng ký toàn bộ khóa học để tiếp tục việc học của mình!
 

Kết quả học tập khóa học
Sau khi học khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Chào, tạm biệt và một số cụm từ đầu tiên nên sử dụng khi gặp một người nói tiếng Đức
 • Đếm từ một đến mười
 • Hiểu các quy tắc cơ bản của phát âm tiếng Đức
 • Phát âm các quốc gia và địa điểm nói tiếng Đức khác nhau
 • Giới thiệu bản thân và nói quê quán của một người.
   
HỌC NGAY TẠI: https://www.open.edu/openlearn/languages/getting-started-german-1/content-section-overview?active-tab=description-tab

-----------------------------------

Almost 100 million people speak German as their main language. Most of them live in Germany, Austria and Switzerland, making German one of the most widely used languages in Europe. Now associated with economic success, science and technology, German also has a long-standing reputation as language of poets and thinkers.

This course will introduce you to Germany, Austria and Switzerland, and the linguistic skills you need to start understanding and using German. This introduction offers the perfect opportunity to develop the skills needed to communicate effectively in German in everyday contexts!

This OpenLearn course is an extract from the beginning of the Open Centre for Languages and Cultures short course, LXG001 Beginners German 1: fang an! After completing this free course, you may wish to register for the full course to continue your learning!

Course learning outcomes

After studying this course, you should be able to:

 • say hello, goodbye and some of the first phrases to use when meeting a German speaker
 • count from one to ten
 • understand the basic rules of German pronunciation
 • pronounce different German-speaking countries and places 
 • introduce oneself and say where one is from.

OFFICIAL LINK

0898536989