[Online] Chuỗi Workshop Phát triển Kỹ Năng Lãnh Đạo

[Online] Chuỗi Workshop Phát triển Kỹ Năng Lãnh Đạo

[Online] Chuỗi Workshop Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo "Leadership Development Series: Strategies For Effective Communication" 2021 (Miễn Phí Tham Dự)

HẠN CUỐI: 25/5/2021

Buổi workshop sẽ tập trung vào các chiến lược để tăng cường giao tiếp hiệu quả ở nhiều địa điểm khác nhau

Organizer UW School Of Medicine Office Of Faculty Affairs

Organizer of Leadership Development Series: Strategies for Effective Communication

About this Event

Buổi workshop này nằm trong chuỗi phát triển khả năng lãnh đạo của khoa trường UW School of Medicine Office of Faculty Affairs sẽ tập trung vào các chiến lược để tăng cường giao tiếp hiệu quả ở nhiều địa điểm khác nhau. Cho dù đó là thành viên của một nhóm, đưa ra phản hồi liên quan đến hiệu suất hay chỉ đơn giản là chia sẻ những quan sát và mối quan tâm của bạn với đồng nghiệp hoặc bệnh nhân , học hỏi (hoặc củng cố) các công cụ để có những cuộc trò chuyện đầy thử thách này rất hữu ích cho tất cả chúng ta.

Tham dự buổi học này sẽ giúp bạn có thêm kỹ năng và sự tự tin trong những tình huống giao tiếp khó bằng cách:

  • Hiểu vai trò của lỗi phân bổ cơ bản
  • Học tập các kỹ năng đối thoại cốt lõi
  • Lập kế hoạch để áp dụng những kỹ năng này vào những thử thách cụ thể

Join now

0898536989